Viziunea noastră pentru Oradea

1. O administrație pentru cetățeni

Administrația publică locală trebuie să creeze premisele unei dezvoltări a orașului în conformitate cu aspirațiile orădenilor. Ne dorim o administrație transparentă, care îi oferă cetățeanului acces facil la informațiile publice, inclusiv în domeniul achizițiilor publice. Susținem debirocratizarea administrației publice și propunem introducerea principiului ”o singură dată” în relația cu cetățenii orașului, ceea ce presupune că cetățeanul va furniza un document sau o informație o singură dată, iar administrația va fi capabilă să o stocheze și să o utilizeze pentru a rezolva solicitările acestuia. Pentru a reduce timpul petrecut de orădean în relația cu administrația publică, bazele de date folosite de Primăria Oradea și de structurile subordonate trebuie să devină interoperabile.

Administrația trebuie să fie în slujba cetățeanului, deschisă pentru colaborare cu mediul academic și cu cel neguvernamental și pentru dialog și consultare cu orădenii. Vom asculta problemele locuitorilor și îi vom implica în deciziile importante pe care le vom lua pentru creșterea calității vieții lor și pentru reducerea costurilor de viață.

2. O comunitate care crește sănătos

Îmbunătățirea stării de sănătate a orădenilor este o prioritate pentru noi și considerăm că pentru a reuși să atingem acest obiectiv sunt necesare investiții nu doar în sistemul de sănătate, ci și în serviciile comunitare și în infrastructura orașului.

La nivel național, atât statisticile ce vizează comportamentele nocive ale copiilor și adolescenților (dependența de tutun, alcool sau droguri), cât și cele referitoare la declinul demografic și îmbătrânirea populației, sunt îngrijorătoare. Vrem să investim în prevenție, prin programe dezvoltate și implementate printr-un parteneriat cu toate instituțiile și organizațiile care își pot aduce aportul în acest sens. Vom veni în sprijinul comunităților prin investiții în centre comunitare în care tinerii și seniorii orădeni să interacționeze, să se dezvolte și să deruleze activități benefice pentru ei și pentru comunitatea din care fac parte.

Nu mai putem neglija categoriile vulnerabile și persoanele aflate în risc de violență, de sărăcie, de excluziune socială sau discriminare. Ne dorim un oraș incluziv, în care fiecare orădean să se simtă în siguranță. Vom oferi sprijin femeilor și copiilor victime ale violenței domestice și vom concepe programe de asistență socială ce oferă soluții integrate comunităților defavorizate.

3. Un oraș verde, în care te bucuri de viață

Un oraș bogat în spații verzi este un oraș frumos și sănătos. Existența culoarelor verzi între principalele puncte de interes ale orașului, parcurile generoase, zonele pietonale umbroase sunt toate condiții necesare pentru a asigura cetățenilor spații urbane potrivite pentru petrecerea timpului într-un mod sănătos.

Este imperios necesar să începem să facem din colectarea selectivă a deșeurilor și reciclarea lor o prioritate, astfel încât să reușim să ne încadrăm în țintele de reciclare convenite cu UE și cuprinse în legislația națională: 70% până în 2025 și 90% până în 2030.

Credem că investițiile în infrastructura de transport orădeană nu trebuie să se limiteze doar la fluidizarea traficului autovehiculelor, ci să se alinieze la tendințele moderne în ceea ce privește mobilitatea urbană durabilă. Propunem o strategie de transport axată pe oameni, care să asigure o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor modalităților de deplasare, încurajând utilizarea transportului public și a mijloacelor de deplasare prietenoase cu mediul. Rezultatul va fi creșterea calității vieții orădenilor prin reducerea poluării aerului, reducerea poluării fonice, reducerea timpului petrecut în trafic, reducerea numărului de accidente rutiere și îmbunătățirea stării de sănătate a populației datorită încurajării deplasării pe jos sau cu bicicleta într-un mediu sănătos.

Oradea trebuie să devină orașul în care toți locuitorii săi se pot bucura de viață, trebuie să devină accesibil pentru aceștia și pentru cei care îl vizitează. Vom accesibiliza atât spațiul urban și transportul în comun cât și Primăria și instituțiile aflate în subordonarea acesteia, astfel încât persoanele cu dizabilități de orice tip și mamele cu copii în cărucior să nu se mai lovească de bariere în activitatea lor zilnică.

4. Un mediu dinamic pentru tinerii orădeni

În ultimii ani, Oradea a devenit un oraș turistic, îmbinând oferta de turism balnear cu cea de capitală Art Nouveau a României. Oradea trebuie să devină însă un oraș cultural activ, nu doar un muzeu în aer liber, iar orădenii trebuie implicați în promovarea culturală a orașului.

Resursa cea mai de preț a comunității sunt oamenii, iar tinerii de astăzi sunt adulții de mâine care contribuie în mod activ în societate. Mulți tineri orădeni aleg să plece la studii în altă localitate sau în străinătate, iar o mare parte dintre aceștia nu se mai întorc acasă după finalizarea studiilor superioare. Considerăm că nu există niciun demers sau investiție prea scumpe pentru susținerea și dezvoltarea educației universitare, singurul mijloc care poate duce la oameni educați, capabili să genereze plus-valoare.

Tinerii trebuie implicați și susținuți pentru a-și împlini aspirațiile aici, iar pentru a putea crea un oraș adaptat așteptărilor lor, trebuie să îi implicăm în consultări, decizii și proiecte ale administrației locale. Trebuie să le oferim oportunitatea de a fi creativi în relația cu orașul, de a-și putea dezvolta afaceri, de a se implica în proiecte de voluntariat și de a socializa într-un spațiu urban atractiv pentru ei. Administrația locală nu poate avea toate răspunsurile potrivite, așa că este necesară sprijinirea consistentă a inițiativei culturale private care poate modela atmosfera astfel încât să devină atractivă pentru tinerii noștri.

5. Prosperitate prin susținerea antreprenorilor

Oradea trebuie să profite de avantajele competitive oferite  de poziția geografică și de noile direcții  europene  în contextul  actual al tendinței de relocare a marilor companii din sectorul industrial. Credem că putem fructifica aceste oportunități prin atragerea investițiilor din domenii strategice, în vederea reinserției  resursei umane existentă și a creării de locuri de muncă în industrii cu valoare adăugată superioară.

Vom purta un dialog permanent cu mediul de afaceri orădean pentru a investi în crearea și menținerea unei infrastructuri ce va susține proiectele antreprenoriale ale comunității orădene și care va încuraja inovarea și creativitatea. Vom sprijini generarea de mijloace potrivite de comunicare, inclusiv prin înființarea unor comisii consultative formate din reprezentanți ai diferitelor sectoare: reprezentanți ai antreprenorilor, ai universităților sau ai școlilor profesionale si reprezentanți ai administrației locale.

Prosperitatea economică trebuie să aibă la bază crearea de valoare pentru toți actorii relevanți: cetățenii consumatori, antreprenori, angajați și angajatori, administrația publică locală și între toate domeniile de interes pentru orădeni: social, economic, antreprenorial, educațional, medical, cultural și recreativ.