Program politic pentru tineret

Un mediu dinamic pentru tinerii orădeni.

Tinerii de astăzi sunt adulții de mâine care vor contribui în mod activ în societatea noastră actuală. În câțiva ani, aceștia vor lua decizii și vor susține economia și fibra socială a orașului. De aceea politicile de tineret trebuie să fie despre nevoile lor actuale și să fie realizate nu doar pentru, dar mai ales împreună cu ei.

Generația cu cel mai bun acces la educație din istorie, tinerii de astăzi, se confruntă în același timp și cu unele dintre cele mai mari provocări. Soluțiile nu pot consta în schimbări punctuale, ci într-o schimbare de paradigmă, cu politici integrate și inteligente făcute în primul rând cu și pentru tineri, fără discriminare. Acest lucru va contribui la dezvoltarea lor personală și profesională și va fructifica, la adevărata lor valoare, abilitățile tinerilor care pot fi puse în beneficiul comunității.

Din păcate, cu o infrastructură care a dispărut și investiții din partea autorităților publice care au ajuns mai degrabă simbolice, tinerii din Oradea au intrat într-un con de umbră în ultimii ani. Corelarea politicilor de tineret cu cele din sfera educație, muncă, social, cultură, antreprenoriat, sănătate, mediu este esențială.

Obiective:

1. Investim în educație

Pentru noi, școala trebuie să fie principala cale de reușită în viață. De aceea, suntem hotărâți să punem școala acolo unde este locul ei, în centrul fiecărei comunități. Avem nevoie de școli moderne, conectate la tehnologie, dar în același timp trebuie să ne asigurăm că toți copiii au acces la educație de calitate.

Propunem:
 • Reabilitarea școlilor și grădinițelor existente și construcția de noi grădinițe și creșe în cartierele rezidențiale noi
 • Programe de petrecere a timpului de după școală, în cadrul cărora copiii și adolescenții să poată să participle la activități educaționale, sportive și artistice
 • Dotarea laboratoarelor din școli, astfel încât învățarea teoretică să fie susținută de cea practică
 • Asistență socială integrată pentru familiile copiilor cu risc crescut de abandon școlar
 • Susținerea școlilor din cartiere cu performanțe reduse la examenele de evaluare națională prin programe de mentorat pentru profesori, prin oferirea de mese calde copiilor din comunități defavorizate și recunoașterea meritelor pentru profesorii care reușesc să obțină promovabilitate bună în aceste școli

2. Susținem coagularea sectorului ONG de și pentru tineret

A sosit momentul ca o serie de politici publice de tineret să consolideze atât sectorul neguvernamental, cât și pe cel public în susținerea tinerilor orădeni. Este necesar ca politicile de tineret să fie corelate și complementare cu politicile publice din alte sectoare care vizează tinerii.

Propunem:
 • Pornind de la Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret (CCPT) și de la o structură specializată în cadrul PMO, sectorul ONG de și pentru tineret trebuie coagulat în vederea realizării unor activității comune, în baza unei strategii bine definite
 • Sprijinirea directă a organizațiilor neguvernamentale de tineret prin punerea la dispoziție a spațiilor deținute de primărie, pentru amenajarea sediilor acestora
 • Dezvoltarea infrastructurii de resurse umane prin formarea unui corp de lucrători de tineret competent și identificarea de persoane care să lucreze cu tineri (de exemplu, manageri, animatori, facilitatori, formatori, consilieri, psihologi, asistenți sociali, mentori etc), în funcție de nevoile comunității și de tipologia de tineri cu care lucrează
 • Colaborarea cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bihor, pentru organizarea si promovarea activitatilor de tineret
 • Creșterea vizibilității și sprijinirea dezvoltării sectorului neguvernamental de tineret, inclusiv prin înscrierea orașului în competiția pentru câștigarea titlului de Capitala Tineretului din România

3. Creștem alocarea bugetară din partea Primăriei Municipiului Oradea în domeniul tineretului

Autoritățile administrației publice locale, unitățile, instituțiile și serviciile publice subordonate acesteia au obligația să sprijine activitatea de tineret și să asigure cadrul adecvat de desfășurare a acesteia.

Propunem:
 • Promovarea și folosirea pe scară largă a principiilor bugetului participativ pentru tineret (în care proiectele sunt propuse de grupuri informale de tineri sau organizații de tineret, iar selecția este făcută prin vot de către comunitate) sau ale finanțării participative de tip crowd-funding comunitar
 • Dezvoltarea unor sisteme de finanțare simplificate pentru tineret, inspirate din mecanismul european de finanțare folosit în programe precum Erasmus+ sau Corpul European de Solidaritate (costuri unitare și sume forfetare) inclusiv pentru programe tip Garanția pentru Tineret astfel încât aceasta să fie utilizată efectiv

4. Promovăm politici de locuire sustenabile, pentru tineri

Sprijinirea tinerilor pentru un start bun în viață este o prioritate pentru USR PLUS. Fondul locativ al primăriei va fi destinat închirierii și nu va fi vândut; menirea primăriei este să le asigure tinerilor locuințe, nu proprietăți.

Primăria Oradea trebuie să aibă un fond locativ permanent și în continuă creștere. Locuințele vor fi puse la dispoziția celor care pornesc în viață în schimbul unor chirii modice, pe o perioadă de timp suficient de lungă ca aceștia să acumuleze venituri și să își permită o locuință pe piața liberă. În acest scop, se va acționa pe două căi: identificarea locuințelor existente în proprietatea primăriei și dobândirea de locuințe noi.

Concret, în primul rând va fi evaluat fondul de locuințe al primăriei; acestea vor fi renovate și vor fi oferite spre închiriere cu prioritate tinerilor. În paralel, USR PLUS va implementa un program de achiziție de locuințe în noile construcții rezidențiale.

Construim un oraș cu și pentru tineri, în care aceștia sunt implicați și susținuți să își împlinească aspirațiile, pentru a fi arhitecții propriilor lor vieți.

5. Înscrierea candidaturii pentru titlul de Capitală a Tineretului din România

Aflându-se în apropierea unor centre universitare recunoscute la nivel național, precum Cluj-Napoca și Timișoara, Oradea pierde anual sute de tineri care părăsesc orașul pentru a urma cursurile în aceste universități, dar și pentru că orașele respective sunt foarte deschise și primitoare pentru generația tânără. O mare parte dintre aceștia nu se mai întorc în orașul natal, integrându-se foarte bine în respectivele centre universitare, unde oportunitățile de muncă, cultură și timp liber sunt foarte bine dezvoltate.

Tinerii sunt viitorul oricărei comunități, iar vocea lor este adesea neauzită, nevoile lor fiind puse în plan secundar de către politic. Politicile în domeniul educației și culturii sunt centralizate, fără a ține cont de specificul local, iar autoritățile locale alocă prea puține resurse complementare politicilor naționale. Mai mult, accesul la cultură, sănătate, sport sau timp liber, sunt lăsate exclusiv în brațele părinților, însă cât timp nu există o infrastructură specifică, părinții nu au LA CE să ofere acces tinerilor.

Alianța USR PLUS își propune să deschidă dialogul și să includă reprezentanții tinerilor din Oradea, dar și din județ în procesul decizional, pentru a crește gradul de atractivitate a orașului pentru tinerii de aici și chiar din alte zone, astfel încât politicile pentru tineri să fie făcute de către tineri.

Ne dorim să atragem tinerii în propunerea și implementarea de politici astfel încât Oradea să câștige acest premiu onorific cât și încrederea tinerilor că acest oraș este un loc în care poți avea un viitor activ și prosper.

Propunem:
 • Înființarea unui Consiliu Consultativ al Tinerilor precum și un Departament pentru Tineret în cadrul Primăriei ca primă punte de cooperare între reprezentanții tinerilor și autoritățile locale
 • Încurajarea proiectelor de cultură și creativitate
 • Adaptarea infrastructurii de educație și sănătate pentru accesul facil la aceste servicii tinerilor precum și pentru a adresa nevoi specifice (educație sexuală, planning familial, nutriție, sport)
 • Programe de consiliere profesională și orientare adaptate pieței de muncă și aptitudinilor individuale ale tânărului, din faze cât mai timpurii ale educației
 • Programe de incluziune socială pentru copiii și tinerii care provin din medii defavorizate (cazuri sociale, orfani, dizabilități etc.)
 • Educație antreprenorială pentru tinerii care doresc să-și pornească o afacere
 • Încurajarea și sprijinirea activităților de voluntariat, responsabilizarea tânărului să se implice în activități pentru binele comunității.

 

Surse de finanțare: Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) 2021-2027. Axa prioritară 1 (Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii) Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) 2021-2027. Axa prioritară 2 (Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională).