Program politic pentru sănătate

O comunitate care crește sănătos: soluții integrate pentru sănătate, educație, asistență socială.

Ne dorim înainte de orice altceva ca orădenii să fie sănătoși și în siguranță, atât copiii, cât și adulții și seniorii orașului.

Asigurarea unei vieţi mai sănătoase, mai productive, participative şi independente este de o importanţă esenţială atât pentru persoanele vârstnice, cât și pentru tineri. Aceste aspecte vor avea, de asemenea, o influență puternică asupra dezvoltării economice a comunității orădene.

Măsuri:

1. Investim în prevenție

România are cea mai mare rată de mortalitate prematură din cauze tratabile din Uniunea Europeană și se află pe locul 4 în UE la mortalitatea din cauze prevenibile. Numeroase decese ar putea fi evitate printr-o mai bună prevenție și prin tratament, iar mortalitatea prematură ar putea fi redusă substanțial dacă ar exista politici de sănătate publică și de prevenție mai eficace, un rol consolidat al asistenței medicale primare, precum și un acces mai bun la servicii de sănătate.

Autoritățile locale pot fi activ implicate în inițierea și derularea programelor de prevenție. USR-PLUS propune:

  • Crearea unui grup de lucru constituit din instituții publice, private și organizații nonguvernamentale care pot fi implicate în derularea programelor de prevenție.
  • Susținerea sportului de masă prin investiții în infrastructura sportivă (terenuri de sport în proximitatea școlilor și în cartiere) și prin derularea de programe adaptate, care promovează activitatea fizică în rândul seniorilor.
  • Susținerea financiară și logistică a asistenților medicali comunitari.
  • Creșterea numărului de copii vaccinați prin programe de informare și prin implicarea mediatorilor sanitari – în cazul comunităților de etnie romă
  • Înființarea și asigurarea continuității serviciilor stomatologice prin dotare tehnică corespunzătoare și asigurarea consumabilelor pentru cabinetele medicale dentare în școli.

Investim în prevenție pentru că ne dorim o comunitate sănătoasă! Investim în prevenție pentru că e cea mai rentabilă investiție!

2. Avem grijă de tinerii și de copiii noștri

Conform raportului Human Capital Index al Băncii Mondiale, copiii născuți azi își vor atinge doar 60% din potențialul de adulț educat și sănătos, care va putea contribui în societate. Statisticile sunt îngrijorătoare și în ceea ce privește comportamentele nocive cu incidență crescută în rândul copiilor și adolescenților. Peste jumătate din copiii români de 16 ani au fumat cel puțin o dată în viață, iar unul din cinci a fumat zilnic în ultima lună. Peste trei sferturi au consumat băuturi alcoolice și aproximativ 15% au consumat droguri ilicite. Nu este de neglijat nici faptul că în 2016 o treime din copiii cu vârste între 5 și 9 ani erau supraponderali.

Există însă strategii eficiente, care reduc riscul de abandon școlar și prin care reușim să promovăm comportamente sănătoase în rândul copiilor și adolescenților.

Petrecerea timpului de după școală într-un mod organizat, într-un mediu în care copiii pot nu doar să își facă lecțiile dar și să practice un sport, sau să participe la activități artistice sau de voluntariat este una dintre ele. Primăria poate să investească în infrastructură școlară, în centre after-school și în terenuri de sport și să implice organizațiile neguvernamentale, asistenții sociali și lucrătorii de tineret în activități cu copiii.

Aceste tipuri de intervenții s-au dovedit eficiente în alte țări, iar susținerea lor în Oradea va pune bazele unei generații sănătoase și educate de viitori adulți.

3. Promovăm îmbătrânirea activă și avem grijă de seniorii noștri

Declinul demografic și îmbătrânirea populației sunt realități cărora nu li se acordă suficientă atenție și care au un impact profund asupra sistemului îngrijirilor de sănătate și a asistenței sociale. Se estimează că până în anul 2060, procentul persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani se va dubla (de la 15% la 30%) în România. A devenit din ce în ce mai evident că menținerea stării de sănătate mai mult timp, o viață activă economic și social și după vârsta de pensionare, îmbunătățirea serviciilor de îngrijire de lungă durată – sunt toate deziderate spre care ar trebui să tindem ca societate. Atât guvernele, cât și administrațiile locale trebuie să gândească politici publice adaptate tendințelor demografice actuale, altfel măsurile vor fi tardive și cu impact redus.

Pentru atingerea unui nivel de sănătate mai bun pe durată mai lungă a vieții, administrația orădeană va trebui să prioritizeze investițiile în prevenție, să sprijine activ programele de diagnostic precoce al anumitor boli (cancer de col uterin, cancer de sân, cancer de colon, diabet zaharat, hipertensiune arterială, etc), să proiecteze orașul și funcțiunile publice astfel încât alimentele sănătoase, terenurile de sport, pistele de biciclete și spațiile verzi să se afle în proximitatea cartierelor și a scolilor, să aibă grijă de calitatea aerului și de managementul deșeurilor.

Administrația locală, în parteneriat cu angajatorii se poate implica în crearea condițiilor adecvate de muncă și de învățare pe tot parcursul vieții pentru a reduce numărul de pensionări anticipate și pentru a încuraja rămânerea în activitate (chiar cu timp parțial) și după pensionare a celor care doresc să își continue activitatea profesională. Programe adecvate de consiliere și de pregătire profesională pot fi dezvoltate împreună cu agențiile de stat acreditate dar mai ales împreună cu diferite organizații nonguvernamentale, care pot livra inclusiv programe de educație nonformală și de creștere a competențelor digitale.

Primăria poate încuraja și finanța organizațiile neguvernamentale care implică persoanele vârstnice în activități civice și de voluntariat. Se știe că există o legătură directă între nivelul de implicare civică și durata de viață, starea de sănătate fizică și mentală. În plus, participarea socială sub formă de implicare civică și de voluntariat aduce beneficii economice comunităților care funcționează cu un buget redus și poate reprezenta o punte între generații (de exemplu: persoanele vârstnice care pot să se implice în activități educaționale cu copiii, după școală).

Asigurarea unei vieţi mai sănătoase, mai productive, participative şi independente este de o importanţă esenţială atât pentru persoanele vârstnice, cât și pentru tineri. Aceste aspecte vor avea, de asemenea, o influență puternică asupra dezvoltării economice a comunității orădene.

4. Înființăm un centru de permanență pentru victimele violenței domestice

Violența domestică e unul dintre subiectele care trebuie să iasă cât mai curând din zona tabu. E imperios necesar să admitem realitatea, că aceasta se petrece zilnic, uneori mai aproape de ochii noștri decât am crede. În România, 30% dintre femei spun că au fost afectate de violență fizică sau sexuală la un moment dat în viață. Aproape 18.000 de femei au fost lovite, în familie sau în mediul conjugal, doar în 2018.

Victimele violenței domestice au nevoie de asistență integrată, atât în situațiile de urgență cât și pe termen mediu și lung. Propunem astfel înființarea unui centru de criză pentru primirea victimelor violenței în familie, precum şi a copiilor acestora. Un centru cu un program 24 h din 24 h, permanența urmând a fi asigurată de către asistenți sociali. Rolul acestora din urmă va fi unul esențial, atât din perspectiva asigurării suportului emoțional cât și din perspectiva contactului cu autoritățile abilitate ale statului, un asistent social având obligația de a se asigura că nicio victimă nu va fi forțată să petreacă timp îndelungat pe holurile instituțiilor publice, la poliție sau la serviciul de medicină legală. Ne vom asigura de asemenea de faptul că fiecare victimă va fi însoțită în instituții, pentru siguranță deplină, fie ea fizică sau emoțională dar și că asistenții sociali își vor asuma rolul de liant cu organizațiile non-guvernamentale de profil.

O lume mai bună începe cu protejarea celor care au astăzi nevoie de noi. Cu mai mult altruism, cu mai multă empatie și cu mai multă căldură, continuând ulterior cu un set de legi clare, menite oprească abuzurile, căci niciun abuz nu e prea mic sau prea puțin dureros.

5. Centre respiro pentru familiile care îngrijesc copii sau adulți cu dizabilități sau cu un grad mare de dependență

În decembrie 2018 numărul total de persoane cu dizabilități comunicat de Ministerului Muncii și Justiției Sociale, a fost de 823.956 persoane, din care 65.001 copii. Aceaste persoane sunt dependente de sprijin, întâmpină dificultăți în accesarea serviciilor medicale și sociale. Serviciile de tip RESPIRO pentru copiii și adulții cu dizabilități sunt extrem de puține, fapt ce împovărează viața familiilor acestora.

Din cauza suprasolicitarii fizice și psihice resimtițe de către persoanele care îngrijesc continuu persoane cu dizabilități, acestea au nevoie de momente de repaus.

Propunem înființarea unui centru RESPIRO în Oradea. Acesta va ușura temporar misiunea familiei, venind în sprijinul persoanei cu dizabilități în mod direct și indirect în ajutorul apartinătorului/asistentului maternal.

Aceste măsuri sunt în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Monitorizarea și controlul activității de îngrijire și protectie a copiilor cu handicap grav de către asistentul personal profesionist se fac de direcțiile generale de asistență socială și protectia copilului (DGASPC). Asistentul personal beneficiază de concediu de odihnă, perioadă în care angajatorul are obligația de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal profesionist, ori găzduirea într-un centru de tip RESPIRO.

6. Implementăm măsuri de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale în comunitățile defavorizate

Nu mai putem neglija categoriile vulnerabile și persoanele aflate în risc de violență, de sărăcie, de excluziune socială. Nu mai vrem să ascundem sub preș sau în ghetouri comunitatea roma, care se confruntă și în Oradea, la fel ca în restul țării, cu probleme de locuire, de acces la educație și la servicii de bază, de discriminare instituțională și cu probleme grave de sănătate (comunitatea din Voltaire este comunitatea cu cele mai multe persoane de etnie romă din România cu incidenţă TBC).

Ne propunem dezvoltarea unor programe sociale ce oferă soluții integrate problemelor multiple ale acestora (locuire, plasare pe piața muncii, afterschool, dezalcoolizare, alfabetizare, etc) și sprijinirea organizațiilor neguvernamentale care-și desfășoară activitatea în domeniul asistenței sociale, în special pentru derularea de programe de educație pentru copii și tinerii din comunitatățile defavorizate.

7. Sprijinim accesibilizarea instituțiilor și a spațiului urban pentru persoanele cu dizabilități

Accesibilizarea clădirii Primăriei și a instituțiilor din subordine va fi o prioritate pentru noi. Și nu vorbim doar de a face facilă mișcarea persoanelor cu dizabilități locomotorii, ci vom asigura acces la informații pentru persoanele cu deficiențe de vedere și de auz. Ne propunem ca toate comunicatele de importanță ridicată ale Primăriei să fie disponibile atât în scris cât și în format audio, iar dezbaterile publice să fie difuzate live, cu interpretare mimico-gestuală. De asemenea, pentru a facilita relația Primăriei cu persoanele cu deficiențe de auz, vrem să implementăm printr-o colaborare cu Asociația Națională a Surzilor din România proiectul ”Voci pentru Mâini” în vederea asigurării interpretării la distanță.

Persoanele cu dizabilități trebuie să se poată bucura de o viață indepenentă, în comunitatea din care fac parte, nu să fie nevoite să stea acasă de frica accidentării sau discriminării. Spațiul public și mijloacele de transport în comun trebuie să le ofere această șansă. Vrem stații de transport sigure și în care un nevăzător să poată auzi ce autobus/tramvai urmează să ajungă în stație, iar odată ajuns în mijlocul de transport, să știe când urmează stația la care trebuie să coboare. Trotuarele nou proiectate vor avea lățimea necesară pentru a circula cu scaun rulant iar parcarea autovehiculelor pe spațiul pietonal va fi drastic sancționată. Este inacceptabil să mai vedem persoane în scaun rulant pe carosabil!

Toate investițiile Primăriei vor ține cont de componenta accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități.

Nu în ultimul rând, vrem să derulăm campanii de combatere a fenomenului discriminării persoanelor cu dizabilități și să încurajăm participarea activă a acestora la viața orașului.

 

Surse de finanțare: Programul Operațional Regional. Axa 5 (Ob: Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii). Axa 6 (Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane). Programul Operațional Tranziție Justă. Prioritatea 4. Programul Operațional Sănătate. Prioritățile 1-7. Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială. Axa 4 (Sprijin pentru familii monoparentale, centre pentru copii și adolescenți cu tulburări de comportament, accesul copiilor săraci la diferite activități sportive și de divertisment). Axa 5 (Infrastructură de sprijin pentru locuire temporară a vârstnicilor). Axa 6 (Sprijin pentru persoanele cu dizabilități). Axa 7 (Măsură alocată migranților, victimele violenței domestice, persoanelor dependente de alcool, persoanelor eliberate din penitenciar, persoanelor fără adăpost).