Program politic pentru mobilitate

Oradea, oraș al mobilității urbane durabile

În ultima vreme se remarcă o preocupare constantă a experților și a instituțiilor internaționale, naționale și locale pentru elaborarea și implementarea unor planuri de mobilitate urbană durabile, care să ofere un echilibru între nevoile de deplasare pentru desfășurarea activităților economice, sociale sau culturale și nevoile de protejare a mediului, în vederea creșterii calității vieții cetățenilor.

Chiar dacă s-au făcut unele investiții necesare în infrastructura de transport orădeană, acestea par a se limita doar la fluidizarea traficului autovehiculelor, fiind total decuplate de la tendințele moderne în ceea ce privește mobilitatea urbană durabilă.

Ceea ce propunem noi este o strategie de transport axată pe oameni, care să asigure o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor modalităților de deplasare.

Rezultatul va fi creșterea calității vieții orădenilor prin reducerea poluării aerului, reducerea poluării fonice, reducerea timpului petrecut în trafic, reducerea numărului de accidente rutiere, îmbunătățirea stării de sanătate a populației datorită încurajării deplasării pe jos sau cu bicicleta într-un mediu sănătos.

1. Asigurarea unui transport public verde şi creşterea gradului de utilizare prin eficientizarea şi accesibilizarea acestuia

Transportul în comun trebuie să devină coloana vertebrală a traficului în oraș. Prin soluții inteligente și creative, vom face transportul în comun confortabil, rapid, predictibil și accesibil pentru toți. Utilizarea pe scară largă a transportului public va duce la eficientizarea și rentabilizarea acestuia, permițând costuri reduse pentru bilete și abonamente sau chiar trecerea spre un transport public gratuit.

Măsuri:
 • Înlocuirea materialului rulant din transportul public cu unul nepoluant și asigurarea infrastructurii necesare funcționării acestuia (stații de încărcare electrice, GNC, hidrogen etc.)
 • Achiziţia de autobuze electrice, BEV sau FCEV, astfel ȋncât ȋn 2025 poderea acestora ȋn parcul auto al OTL să fie de 35%, iar până ȋn 2030 ele să ȋnlocuiască total autobuzele cu combustibili fosili
 • Amenajarea unor stații moderne de așteptare pentru călători protejate de intemperii, iluminate și cu sisteme de informare și supraveghere video
 • Asigurararea accesului echitabil la infrastructura de transport pentru toți cetățenii, indiferent de venituri sau statut social
 • Utilizarea unor sisteme inteligente de monitorizare și control a traficului care permit o planificare riguroasă, având ca rezultat reducerea timpului petrecut în trafic
 • Crearea unor rute de transport public care să țină cont de dezvoltarea actuală și viitoare a orașului. Extinderea liniilor de transport în comun în zona metropolitană
 • Realizarea, în zonele cu congestii regulate de trafic (B-dul. Magheru, B-dul Decebal etc.), a unor benzi speciale pentru mijloacele de transport în comun pentru a crește viteza de deplasare și punctualitatea acestora și, implicit, numărul utilizatorilor
 • Realizarea unor parcari de tip “Park and Ride”, destinate în special navetiștilor sau turiștilor, la principalele intrări în oraș și conectarea acestora cu liniile mijloacelor de transport în comun
 • Achiziția unor microbuze școlare pentru transportul elevilor din cartiere și din localitățile din Zona Metropolitană Oradea spre școlile și liceele din centru
 • Încurajarea IMM-urilor cu activitate în Oradea să implementeze măsuri de creștere a mobilității alternative pentru angajați, prin organizarea de concursuri cu premii care să fie acordate firmelor care reușesc să aibă un impact semnificativ

2. Creșterea conectivității între cartierele orașului prin amenajarea de piste pentru biciclete

Alături de traficul pietonal, ciclismul urban este o modalitate de deplasare ecologică, socială, care nu generează poluare sau zgomot și care face bine sănătății. În acest context, considerăm că ar trebui acordată mai multă atenție proiectării infrastructurii de ciclism. Prin creșterea utilizării bicicletei, comunitatea orădeană va avea beneficii economice, de sănătate și de mediu, iar orădenii care vor avea în continuare nevoie de mașină pentru deplasarea în oraș vor avea un trafic mai puțin congestionat.

În Oradea, lungimea rețelei de piste de biciclete a rămas aproape constantă în ultimii 5 ani, măsurând puțin peste 40 de km. Pistele existente sunt mai mult adaptate utilizării în scop recreativ a bicicletei și mai puțin pentru deplasările zilnice la locul de muncă sau la școală. Multe dintre pistele existente nu îndeplinesc standardele de siguranță, fiind limitate la porțiuni înguste care au fost separate de trotuar sau carosabil prin simpla trasare a unui marcaj cu vopsea.

Măsuri:
 • Construcția de piste de biciclete, prioritizând traseele care leagă: cartierele rezidențiale cu zonele centrale, zonele cu clădiri de birouri sau cu producție industrială, cartierele rezidențiale cu școli, licee și clădiri ale Universității Oradea.
 • Planificarea oricăror investiții în infrastructura de transport rutier prioritizând clar pietonul și biciclistul (nici un bulevard reabilitat fără pistă de biciclete)
 • Creșterea siguranței bicicliștilor prin respectarea standardelor de proiectare a pistelor de biciclete
 • Amenajarea de parcări securizate pentru biciclete în cartiere
 • Asigurarea de rasteluri securizate pentru biciclete la toate instituțiile publice
 • Proiectarea și operaționalizarea unui sistem de ”bike-sharing” cu stații în fiecare cartier și în puncte strategice (zona centrală, gară, autogări, parcări de mare capacitate etc.)
 • Promovarea educației cetățenilor pentru folosirea corectă a pistelor de biciclete, prin campanii de informare

3. Accesibilizarea orașul pentru persoanele cu dizabilități

În Oradea trăiesc peste 6500 de persoane cu handicap, care par a fi aproape complet ignorate de autoritățile publice locale. Ne propunem să creăm un grup de lucru format din specialiști și reprezentanți ai asociațiilor persoanelor cu dizabilități, împreună cu care să elaborăm o strategie pentru Oradea accesibilă pe care să o implementăm cu maximă prioritate.

Trebuie să accesibilizăm spațiul urban, transportul în comun și stațiile de transport în comun, precum și Primăria și instituțiile aflate în subordinea acesteia. Ne dorim să accesibilizăm transportul public, etapizat, astfel încât urcarea și coborârea din vehicul să fie facilă pentru toate persoanele cu dizabilități, pentru vârstnici sau pentru părinții cu cărucior. Stațiile vor fi accesibilizate cu covoare tactile care facilitează folosirea mijloacelor de transport în comun de către persoanele nevăzătoare. Autobuzele vor fi dotate cu rampă electrică pentru a facilita accesul persoanelor în fotoliu rulant, iar toate tramvaiele noi pe care le vom achiziționa vor avea platforma joasă, la nivel cu platforma stației.

Măsuri:
 • Achiziționarea de autobuze și dotarea celor existente cu rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități sau pentru cărucioarele de copii
 • Montarea de covoare tactile în stații, pentru facilitarea folosirii mijloacelor de transport în comun de către persoanele nevăzătoare
 • Achiziționarea de tramvaie cu platforma joasă pentru oferirea accesului facil tuturor persoanelor cu dizabilități, vârstnicilor sau părinților cu copii în cărucior
 • Dotarea pasajelor pietonale subterane cu lifturi de scări, pentru a putea fi folosite de persoane cu dizabilități sau seniori

4. Asigurarea unei siguranțe sporite în trafic

Ne dorim un trafic care să se desfăşoare ȋn condiţii de siguranţă, care are la bază prevenirea accidentelor şi care ȋn cazul producerii unuia să reducă cât mai mult consecinţele acestuia. Pentru aceasta e nevoie de măsuri care să protejeze ȋn primul rând cei mai vulnerabili participanţi la trafic: pietonii şi bicicliştii.

Măsuri:
 • Creșterea siguranței rutiere prin instalarea unor limitatoare de viteză în zonele cu risc ridicat de accidente cum sunt cele limitrofe instituțiilor de învățământ sau cele rezidențiale
 • Realizarea unei infrastructuri pietonale care să asigure pietonilor confort și siguranță
 • Înlocuirea mijloacelor de transport în comun învechite cu unele moderne, care să ofere călătorilor confort (scaune curate și comode, sistem de climatizare etc.) și siguranță
 • Instalarea de camere de supraveghere în mijloacele de transport în comun pentru creșterea siguranței călătorilor și reducerea actelor de vandalism
 • Amenajarea unor stații moderne de așteptare pentru călători, protejate de intemperii, bine iluminate, cu sisteme de informare și supraveghere video
 • Campanii de promovare a condusului preventiv şi acţiuni de informare şi educare a copiilor prin activităţi precum şcoala altfel şi cursuri interactive
 • Treceri pentru pietoni semaforizate ȋn perimetrul instituţiilor de ȋnvăţământ
 • Treceri de pietoni iluminate corespunzător pe timp de noapte

Surse de finanțare: Programul Operațional Regional. Axa prioritară .4 (Ob: Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere). Programul Operațional Regional. Axa 3 (Ob: Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile).