Program politic pentru economie

Prosperitate prin susținerea antreprenoriatului, competitivității și inovării

Oradea are încă oportunități de dezvoltare economică neexploatate. Politica propusă de noi are în vedere ca Oradea să devină un oraș competitiv economic prin implementarea unui model economic bazat pe investiții și inovare. Antreprenoriatul este esența modelului nostru economic și este cea mai sustenabilă sursă pentru crearea de valoare în economie și societate.

Evoluția socio-economică din ultimii ani a demonstrat faptul că inovarea reprezintă unul dintre factorii determinanți ai competitivității, contribuind la creșterea atractivității pentru investiții și la îmbunătățirea condițiilor de viață pentru cetățeni. În Oradea potențialul de inovare nu este valorizat așa cum ar trebui, principala cauză identificată pentru această situație fiind lipsa legăturilor structurale între măsurile de sprijinire a competitivității și cele de suport pentru inovare, între ofertanții rezultatelor de cercetare și actorii de pe piață, lipsa coeziunii ecosistemului de inovare în general.

Măsuri:

1. Crearea condițiilor cadru pentru mediul antreprenorial

O cultură antreprenorială autentică și performantă creează nu doar resurse și rezultate, ci dezvoltă oameni activi, autonomi care știu importanța cooperării, stimulează responsabilitatea și curajul. Bine făcută, dezvoltarea antreprenoriatului va fi principalul factor pentru oprirea migrației orădenilor și chiar pentru întoarcerea lor în țară.

Propuneri:
 • Asigurarea stabilității și predictibilității pentru antreperenori
 • Stabilirea de costuri administrative cât mai reduse și servicii publice eficiente
 • Dezvoltarea unei infrastructurii de conectare (transport, comunicații) accesibilă
 • Asigurarea cadrului necesar în vederea dezvoltării profesiilor liberale și a activității antreprenoriale pe cont propriu (self-employed)
 • Aplicarea regulii „circulă hârtiile și nu oamenii”, astfel încât dacă o instituție publică cere un act administrativ deja existent la o altă entitate a administrației publice, acesta să fie procurat intern în cadrul administrației publice, respectându-se toate exigențele protecției datelor cu caracter personal
 • Interconectarea bazelor de date publice, crearea de one-stop-shop-uri virtuale, simplificarea accesului și încurajarea folosirii semnăturii electronice
 • Combaterea fermă și nediscriminatorie a evaziunii fiscale și a muncii la negru. Cele două nu sunt doar o problemă a statului (diminuarea resurselor financiare), ci și a antreprenorilor cinstiți care trebuie să performeze într-un mediu competitiv distorsionat și lipsit de etică.

2. Politici de sprijin public pentru mediul antreprenorial

Oradea trebuie să profite de avantajele competitive oferite  de poziția geografică și de noile direcții  europene  în contextul  actual al dorinței de reindustrializare  prin atragerea investițiilor  strategice  în domeniile farmaceutic și chimic. Astfel vom transforma criza generată de pandemie în oportunitatea reindustrializării zonei metropolitane și județene, în vederea creșterii lanțului de valoare, reinserția  resursei umane existentă, atragerea resursei umane, crearea de posturi în industrii cu valoare adăugată superioară.

Municipalitatea va investi în crearea și menținerea unei infrastructuri critice necesare pentru susținerea proiectelor antreprenoriale interne și ale comunității orădene.

Măsuri:
 • Îmbunătățirea accesului la fonduri europene a tuturor antreperenorilor prin oferirea de informații și consultanță specifică
 • Demararea unui program de educație antreprenorială și managerială menit să strângă cooperarea între sectorul public și cel privat în domeniu
 • Crearea de stimulente (deduceri fiscale sau alte facilități) pentru formarea de competențe în interiorul firmelor
 • Încurajarea interacțiunilor sistematice între mediul educațional de stat și antreprenorii locali pentru împărtășirea experiențelor de efort și rezultatelor din viața reală a unei afaceri
 • Dezvoltarea de rețele de socializare antreprenorială și comunități de afaceri de tip market-place
 • Pregătirea și susținerea unui forum anual al antreprenorilor menit să întărească comunitatea de afaceri ca rețea socială, funcțională, atât  formală, cât și informală, rețea ce va susține dezvoltarea comunitară în folosul tuturor stake-holderilor
 • One-stop-shop la nivel municipal pentru sprijinirea și îndrumarea antreprenorilor, oferindu-li-se informații despre legislația aplicabilă și programele europene, naționale sau locale. Acesta va cuprinde, într-un singur loc, servicii și informații publice referitoare la toate instituțiile publice din Oradea și județ, fie autorități locale fie instituții deconcentrate în teritoriu ale ministerelor
 • Dezvoltarea antreprenoriatului rural și al comunităților antreprenoriale rurale din vecinătatea orașului prin:
  • Susținerea constituirii de cooperative de producție ale micilor fermieri, pentru deschiderea pieței și facilitarea accesului la piață pentru micii producători aflați în aria învecinată ZMO. Este vizată dezvoltarea pieței agro-alimentare, îmbunătățirea calității vieții consumatorilor orădeni, susținerea micilor producători
  • Sprijinirea lanțului scurt de aprovizionare de la producători agricoli locali și modernizarea târgurilor și piețelor, susținerea efortului de marketing și publicitate al micilor ferme din apropierea orașului, stimularea economiei de produse locale prin crearea de legături directe între micii producători din mediul rural învecinat și consumatorii din oradea (website-uri, aplicații, turism local ecologic și cultural)

3. Consiliu consultativ pentru dezvoltarea economică a Oradiei

Toate orașele dezvoltate au câteva trăsături comune în ceea ce privește structura economiei și administrația locală.

Aceste orașe au o economie axată pe produse și servicii cu valoare adăugată mare. Dezvoltarea economică se bazează pe toate cele trei surse de creștere: dezvoltarea firmelor locale existente, apariția de noi firme și atragerea de investitori străini.

În orașele dezvoltate, administrația locală își canalizează eforturile pentru crearea unui climat de afaceri favorabil și elaborează măsuri specifice pentru susținerea sectoarelor de activitate cheie și încurajarea inițiativei private. Asta înseamnă reguli și reglementări favorabile afacerilor, aplicate de instituții competente. Înseamnă existența unei infrastructuri corespunzătoare, reglementări urbanistice bune și o utilizare eficientă a terenurilor orașului. Mai mult, înseamnă programe educaționale care să dezvolte abilitățile căutate de companii și să încurajeze inovația. Și mai înseamnă și programe de consiliere și îndrumare a antreprenorilor și chiar de finanțare a acestora.

Administrațiile orașelor dezvoltate au parteneriate solide și de durată cu actorii principali care contribuie la dezvoltarea economică: liderii mediului de afaceri și instituțiile de învățământ importante.

USR PLUS propune înființarea unui Consiliu consultativ pentru dezvoltarea economică a Oradiei, format din reprezentanți ai primăriei, Universității Oradea și colegiilor teoretice și tehnice și lideri ai mediului de afaceri (reprezentanți atât ai antreprenorilor locali cât și ai investitorilor străini).

Consiliul consultativ va veghea ca elaborarea și implementarea strategiei de dezvoltare economică a Oradiei să se realizeze în colaborare cu mediul de afaceri. Concret:

 • firmele vor fi întrebate despre nevoile lor și dificultățile pe care le întâmpină în desfășurarea activității
 • investițiile în infrastructură vor fi făcute în colaborare și cu consultarea firmelor și industriilor pe care le vor deservi
 • programele educaționale vor fi create în parteneriat cu firmele, astfel încât curricula să corespundă nevoilor reale ale angajaților și angajatorilor
 • industriile și firmele cu potențial vor fi susținute prin inițiative public-private
 • parteneriatul dintre firme și instituțiile de cercetare va crește capacitatea de inovare a firmelor, cu consecințe favorabile asupra competitivității și rezilienței mediului economic

Primăria își va asuma și va susține implementarea strategiei de dezvoltare economică prin programe multianuale. Problemele apărute în implementare vor fi discutate și rezolvate imediat în Consiliul consultativ. Pentru că secretul succesului stă în modul în care ideile bune sunt puse în practică, Consiliul consultativ va lucra împreună cu primăria pentru pregătirea unei echipe de profesioniști publici din toate domeniile (urbanism, educație, fiscalitate, investiții, finanțe), a căror prioritate să fie calitatea implementării.

4. Politici publice locale stabile și predictibile

Un climat de afaceri favorabil este motorul dezvoltării economice a unui oraș.

Prin atribuțiile pe care le are, primăria are un rol esențial în crearea unui climat de afaceri sănătos și care încurajează inițiativa privată:

 • stabilește politica fiscală de impozite și taxe pe proprietate
 • stabilește zonificarea fiscală care stă la baza stabilirii cuantumului impozitelor
 • poate să decidă încurajarea unor industrii prin acordarea de scutiri de impozite
 • decide destinația economică a zonelor din oraș prin reglementări urbanistice
 • introduce în circuitul economic zone din oraș prin viabilizare și investiții în infrastructură
 • pune la dispoziția investitorilor proprietăți pentru investiții

USR PLUS înțelege mecanismele economiei și va lua decizii care privesc mediul de afaceri numai pe bază de studii și analize de impact.

Deciziile vor fi luate cu consultarea prealabilă a mediului de afaceri.

Consiliul consultativ pentru dezvoltarea economică a Oradiei va avea un rol esențial nu numai în elaborarea strategiei de dezvoltare economică a orașului, dar și în implementarea ei.

5. Promovăm turismul responsabil

Măsuri:
 • Implicarea în Organizația de Management a Destinației a mai multor factori interesați: reprezentanți ai hotelierilor, reprezentanți ai pensiunilor, ai unităților de alimentație publică, ai organizațiilor neguvernamentale cu implicare în turism și în mediu. Extinderea managementului pentru toată zona metropolitană cu scopul de a promova o formă de turism integrat, care poate să crească numărul de destinații turistice, prin includerea unor arii protejate – de exemplu: Valea Roșie, Betfia, Tășad.
 • Revitalizarea Cetății Oradea prin: management profesionist, facilități și suport continuu pentru investitori și organizatori de evenimente care generează flux turistic; transparentizarea contractelor încheiate de către managementul cetății.
 • O parte din veniturile aduse de turism trebuie să se întoarcă în comunitate: fonduri pentru revitalizarea cartierelor, reduceri pentru rezidenții orașului la intrările în ștrandurile din municipiu.
 • Conectarea principalelor destinații turistice din oraș și zona metropolitană prin piste de biciclete; stații de ”bike-sharing” în zona principalelor destinații turistice.
 • Proiectarea și construcția de toalete publice (accesibilizate pentru persoanele cu dizabilități) în principalele zone de interes turistic.
 • Proiectarea parcurilor din oraș ca locuri de relaxare

 

Surse de finanțare: Programul Operațional Regional. Axa 1.1 (Ob: Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate). Programul Operațional Tranziție Justă. Prioritatea 1. Programul Operational Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (. Cercetare, Dezvoltare și Inovare /Specializare Inteligentă ). Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) 2021-2027. Axa prioritară 3 (Creșterea calității ofertei de educație și formare profesională pentru asigurarea echității sistemului și o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic). Axa prioritară 4 (Creșterea accesibilității, atractivității și calității învăţământului profesional și ethnic). Axa prioritară 6 (Antreprenoriat și economie socială).