Program politic pentru cultură

Oradea, oraș cultural

În ultimii ani, Oradea a devenit un oraș turistic, îmbinând oferta de turism balnear cu cea de capitală Art Nouveau a României. Oradea trebuie să devină însă un oraș cultural activ, nu doar un muzeu în aer liber, iar orădenii trebuie implicați în promovarea culturală a orașului.

Fiind un oraș cu tradiție în turismul balnear, extins acum și la turismul de sfârșit de săptămână, valoarea adăugată ar veni dintr-o construcție culturală nouă, care ar atrage și un alt fel de turism, cel cultural. Avem nevoie de o repoziționare strategică a vieții culturale, atât prin valorificarea patrimoniului istoric, cât și prin adaptarea la noile direcții și tendințe din cultura internațională.

Ne dorim ca Oradea să devină unul dintre orașele cu cea mai dinamică viață culturală din regiune. Pentru ca acest lucru să fie posibil, vom susține concret instituțiile culturale și actorii culturali prin bugete predictibile și vom dezvolta infrastructura culturală, ca motor al calității vieții în oraș.

Vom implementa un sistem de promovare integrată a ofertei culturale a orașului. Agenda de evenimente culturale derulate de către instituțiile culturale din subordinea primăriei va putea fi accesată pe website-ul Primăriei.

Onorăm și refacem patrimoniul arhitectural. Departamentul de Patrimoniu Istoric, pe care îl vom înființa în cadrul Primăriei, va actualiza registrul cu toate clădirile istorice și proprietarii acestora, cu identificarea zonelor prioritare prin studii istorice și arhitecturale. Aceeași echipă va reglementa și va formula procedurile de parcurs, documentele cadru și modelele de document necesare intervențiilor de reabilitare. În clădirile în care Primăria deține apartamente, vom fi proprietar exemplar. Vom contribui la timp, alături de ceilalți proprietari din imobil, la cotele din fondurile de întreținere și reparații. Mai mult, ne angajăm să luăm inițiativa demarării lucrărilor de reabilitare, în zonele prioritare, în clădirile unde avem cotă în proprietate.

Vom sprijini sectorul industriilor creative, pentru buna funcționare a căruia vom pune la dispoziția creatorilor spații adecvate. Vom identifica proprietăți ale Primăriei neutilizate în prezent, pentru a servi ca spații de rezidențe artistice acordate prin concurs.

Dorim, de asemenea, creșterea prezenței culturale în cartiere. Vom susține proiectele culturale de calitate, îndeosebi cele care promovează în cartiere coeziunea comunitară, precum și conștientizarea patrimoniului cultural și a istoriei cartierelor.

Credem că toți locuitorii orașului trebuie să aibă acces la cultură, de aceea vom susține acțiunile de mediere culturală. Aceasta va crea punți de legătură între artiști și cetățeni, punți care să depășească barierele sociale ce exclud participarea și implicarea comunităților dezavantajate la viața culturală a orașului.

Măsuri:

1. Oradea, oraș cultural activ

Activități:
 • Crearea unui Centru Cultural Orădean care să reunească specialiști din domeniul culturii (implicând ONGuri locale, artiști, manageri culturali, experți internaționali, autoritățile locale) și care să facă un permanent schimb de experiență cu alte orașe europene
 • Inițierea unui proiect de bugetare participativă pentru proiecte culturale
 • Organizarea unui Festival Art Nouveau (pe modelul BANAD din Bruxelles) care reunește expoziții, tururi ghidate, concerte, activități pentru copii, târguri de antichități și de design contemporan local, desfășurat în tot orașul
 • Activarea străzilor Republicii și Alecsandri prin încurajarea comercianților și a marilor branduri de modă să deschidă magazine aici și inițierea unor activități culturale periodice
 • Susținerea artelor contemporane, a culturii urbane și a celei emergente
 • Facilitarea organizării de evenimente culturale în tot orașul, nu doar în zona centrală
 • Agenda de evenimente culturale derulate de către instituțiile culturale din subordinea primăriei, postată pe website-ul Primăriei
 • Subvenționarea parțială a chiriei spațiilor destinate librăriilor.

2. Protecția și valorificarea patrimoniului construit al orașului

Activități:
 • Înființarea în cadrul Primăriei a Departamentului de Patrimoniu Istoric
 • Realizarea unui registru cu toate clădirile istorice, elaborarea unui reglement și a procedurilor de parcurs, a documentelor cadru și modelelor de documente necesare intervențiilor de reabilitare a clădirilor de patrimoniu
 • Oferirea de consultanță proprietarilor de imobile istorice, sprijinind cetățenii prin întocmirea proiectelor tehnice, obținerea avizelor și urmărirea lucrărilor
 • Pentru reabilitarea clădirilor istorice vom acorda scutirea de la plata taxelor aferente avizelor pentru obținerea autorizației de construire, scutirea de la plata taxei pentru ocuparea domeniului public pe perioada execuției lucrărilor, precum și scutirea, pentru o anumită perioadă de timp, de la plata impozitelor locale pentru proprietarii care au efectuat lucrări de reabilitare
 • Îmbunătățirea calității mediului construit prin organizarea de concursuri internaționale de arhitectură pentru investițiile publice
 • Punerea în valoare a patrimoniului industrial orădean

3. Sprijinirea inițiativei private culturale

Activități:
 • Asigurarea unui management cultural profesionist
 • Încurajarea distribuirii echilibrate a evenimentelor culturale pe parcursul anului
 • Crearea unei agende de evenimente culturale care să coreleze sectorul cultural public cu cel independent, pentru diversificarea publicului și pentru decongestionarea perioadelor aglomerate de evenimente culturale
 • Punerea la dispoziția artiștilor a unor spații de rezidențe artistice acordate prin concurs, în care aceștia să își poată desfășura activitățile
 • Oferirea de sprijin financiar prin parteneriate, în vederea organizării de evenimente culturale

Surse de finanțare: Programul Operational Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 ( Digitalizare în educație și cultură și promovarea domeniului e-guvernare).