Program politic pentru administrație

O administrație pentru cetățeni: transparență, participare, responsabilitate, profesionalism, digitalizare.

Ne dorim o guvernare deschisă la nivel local, cu referire la următoarele principii de bază:

 • transparența informației
 • participarea cetățenilor în procesul decizional privind politicile și serviciile publice
 • asumarea răspunderii de către autorități
 • standarde înalte și publice cu privire la condițiile de recrutare sau promovare a angajaților
Obiective:

1. Transparentizarea activelor și a contractelor municipiului Oradea

Într-o societate modernă și dezvoltată, membrii unei comunități trebuie să cunoască modul în care administrația gestionează resursele publice cu scopul creșterii nivelului de trai și a calității vieții cetățenilor și trebuie să fie încurajați să contribuie la îmbunătățirea acestora.

Inventarierea proprietăților municipalității și oferirea de access liber cetățenilor și potențialilor investitori la datele privind locația, prețurile de vânzare sau de închiriere, statusul contractelor cu utilizatorii clădirilor și terenurilor care aparțin municipalității va determina creșterea veniturilor primăriei și va reduce riscul de corupție și alocare preferențială a acestor bunuri către grupuri de interese. Va stabili un climat de încredere atât între cetățeni și primărie cât și între potențiali investitori și autoritățile locale.

Ne propunem să construim o hartă interactivă, accesibilă publicului, care să cuprindă toate datele referitoare la proprietățile primăriei. Vom include inclusiv informații legate de domeniul de utilizare al clădirilor, contracte aflate în derulare, anunțuri publice de închiriere sau de vânzare, scutiri sau reduceri de impozite. În acest mod orice cetățean va putea verifica dacă există tratamente preferențiale pentru anumiți beneficiari, iar administrația locală va fi descurajată să înstrăineze sau să închirieze sub prețul pieței și în detrimentul cetățenilor.

2. Concursuri și promovare ”pe bune” în instituțiile subordonate primăriei:

Sistemul public din Oradea trebuie să dea dovadă de profesionalism și competență înainte de toate:

Deschidem administrația locală pentru profesioniști. USR PLUS va aduce cei mai buni profesioniști în administrația locală orădeană. Concursurile vor fi anunțate transparent, evaluarea candidaților va fi făcută de către specialiști în resurse umane, pe baza unor criterii clare și relevante pentru locul de muncă. Promovarea internă se va face după aceleași criterii.

Susținem programele de pregătire profesională la locul de muncă. Vom renunța la turismul mascat ca pregătire profesională. Pregătirea profesională va viza atât calificarea de specialitate cât și (mai ales) dezvoltarea capacității de interacționare cu publicul, dezvoltarea conștiinței serviciului public (“public servant”), conștientizarea că cetățeanul este beneficiarul care plătește serviciile.

Vom evalua permanent performanța personalului și nivelul de satisfacție al cetățenilor raportat la calitatea serviciului public.

3. Relația administrației cu orădenii trebuie adusă în secolul 21

3.1. Introducerea principiului “o singură dată“ în relația cu cetățenii orașului

Principiul “o singură dată“ înseamnă că cetățeanul va furniza un document sau o informație o singură dată iar administrația va fi capabilă să o stocheze și să o găsească pentru a o folosi pentru a rezolva orice solicitare a acestuia. Cu acest scop, ne propunem:

 • Toate bazele de date folosite de primăria Oradea și structurile subordonate trebuie să devină interoperabile
 • Primăria trebuie să fie capabilă să găsească informații sau documente care au intrat în posesia ei o dată, fără să mai pună cetățenii pe drumuri
 • Primăria nu le va mai cere orădenilor să prezinte documente care au fost emise de un departament al acesteia sau de orice structură subordonată; la fel și cu informațiile care se găsesc în bazele de date ale primăriei și ale structurilor subordonate
 • Primăria nu va mai solicita documente sau informații care sunt disponibile în baze de date accesibile public (Registrul Comerțului, cartea funciară etc.)

Exemplu: un orădean și-a construit o casă. La primărie există deja toate documentele aferente autorizației de construcție. Primăria știe totul despre proprietate și proprietar. Racordarea la utilitățile publice ar trebui să se facă în baza unei solicitări electronice, fără a mai fi nevoie de documente suplimentare.

3.2. Informatizarea serviciilor publice și a relației cu cetățeanul

 • Identificarea proceselor (petiții, reclamații, cereri, autorizații etc.) și stabilirea unor proceduri și termene unitare de rezolvare, fără excepții sau “fast track-uri”
 • Solicitările cetățenilor și răspunsurile/rezolvările autorității publice se vor realiza preponderent electronic și gratuit
 • Punctele fizice de relații cu publicul vor fi astfel degrevate și se vor putea concentra pe relația cu cei mai vulnerabili dintre cetățeni (persoanele vârstnice, cu probleme sociale, persoane al căror nivel de educație nu le permite interacțiunea electronică cu autoritatea publică); astfel, punctele de relații cu publicul se vor transforma din procesatoare de petiții și solicitări în puncte de asistență și consiliere a cetățenilor.

4. Definirea unei strategii de dezvoltare unitară a municipiului

Dezvoltarea orașului trebuie să fie realizată pornind de la o strategie clară, cu obiective măsurabile și bine definite în timp și fiecare nouă investiție trebuie să fie analizată și implementată doar dacă ne va aduce mai aproape de îndeplinirea obiectivelor asumate.
Propunerile noastre vizează:

 • Actualizarea și respectarea Planului Urbanistic General (PUG): renunțarea la dezvoltările imobiliare prin excepție de la PUG (a se vedea numărul mare de Planuri Urbanistice Zonale – PUZ aprobate de consiliul local Oradea, cu derogare de la PUG)
 • Strategie de investiții publice pe termen mediu și lung asumată și cu definirea surselor de finanțare: resursele municipiului Oradea sunt finite (chiar și luând în calcul fondurile europene); orice investiție într-un obiectiv înseamnă renunțarea la alt obiectiv (costul de oportunitate)
 • Investiții în infrastructura de bază a orașului, pentru creșterea calității vieții cetățenilor, în detrimentul proiectelor care nu intră în atribuțiile autorității publice
 • Relație transparentă și echidistantă cu mediul privat, fără investiții preferențiale în infrastructură.

5. Elaborarea de strategii sectoriale, pentru domeniile prioritare ale orașului:

Pentru domeniile prioritare, precum turismul, educația, sănătatea, mobilitatea urbană, ne propunem elaborarea de strategii sectoriale de dezvoltare, elaborate de către echipe de specialiști, cu indicatori de eficiență și cu monitorizare periodică și ajustare în funcție de rezultate. Strategiile vor avea la bază principiul ”politicilor publice bazate pe dovezi”.

6. Reluăm bugetarea participativă și încurajăm participarea publică

Bugetul local va avea în mod obligatoriu o componentă de buget participativ. Vom fi deschiși competiției de idei și proiecte și vom încuraja participarea membrilor din comunitate la dezbaterile privind bugetul municipalității, documentele de planificare urbană (PUZ/PUG), proiectele de investiții semnificative.

7. Asumarea răspunderii de către autorități

Prin creșterea transparenței și trasabilității proiectelor de investiții vom încuraja asumarea răspunderii atât pentru promisiunile îndeplinite cât și pentru erorile de decizie sau de implementare a proiectelor. Astfel nu vor mai fi cazuri precum Dealul Ciuperca unde nu există vinovați ci doar păgubiți (cetățenii plătitori de taxe) sau precum numeroasele intervenții neprofesioniste din domeniul spațiilor verzi.

8. Biroul consilierilor în primărie

Pentru că ne dorim un mod de guvernare participativ, vom solicita administrației locale înființarea ”Biroului Consilierului” în Primăria Oradea. Acesta va fi un spațiu în care cetățenii vor putea lua legătura cu reprezentanții partidelor în Consiliul Local.

 

Surse de finanțare: Programul Operațional Regional. Axa prioritară. 2 (Ob: Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor).