10 angajamente pentru Oradea

1. Transparentizăm informațiile referitoare la activele municipale și eficientizăm relația cu administrația publică locală

Vom face publice și accesibile informațiile referitoare la activele municipale, astfel încât orice investitor care vrea să își dezvolte o afacere în Oradea să poată concesiona un teren sau un spațiu care face parte din patrimoniul Primăriei. Vom pune accentul pe eficiență și profesionalism și vom introduce principiul ”o singură dată” în relația cu cetățeanul. Acesta va furniza un document sau o informație o singură dată, iar administrația va fi capabilă să o găsească și să o utilizeze pentru a rezolva orice solicitări ulterioare. De asemenea, orice document disponibil într-o bază de date publică va fi obținut în mod direct de către administrație. Astfel, cetățeanul va fi scutit de drumurile la diverse instituții.

2. Elaborăm și implementăm un program amplu de prevenție

Starea de sănătate a orădenilor este o prioritate pentru noi, așa că vom investi în programe de prevenție elaborate de un grup de specialiști din instituții publice, private și organizații neguvernamentale. Ne vom asigura că există suficienți asistenți comunitari și mediatori sanitari și le vom oferi susținere financiară și logistică pentru a furniza servicii sociale și de sănătate categoriilor vulnerabile (de prevenție, informare, vaccinare).

3. Investim  în sănătatea copiilor și tinerilor orădeni: centre comunitare și mese sănătoase în școli

Ne propunem să reducem riscul tinerilor de a dezvolta comportamente nocive (fumat, dependența de droguri sau de alcool) prin oferirea unor metode alternative de petrecere a timpului liber după orele de școală. Astfel de centre comunitare pentru tineri s-au dovedit a fi de succes în alte țări din Vestul Europei, având efecte de reducere a incidenței de comportamente nocive de până la 50%. Aceste spații nu vor fi destinate doar tinerilor, ci vor avea rolul de centre de cartier, în care vor exista servicii pentru toate categoriile sociale și de vârstă.

Ne propunem să implementăm în școlile din oraș un program pentru înființarea de cantine care să le ofere elevilor, gratuit, o masă de prânz sănătoasă, echilibrată din punct de vedere nutrițional.

4. Introducem “Autobuzul școlar“: vom dezvolta o rețea de transport școlar ce leagă localitățile din ZMO și cartierele periferice cu școlile din oraș

Vom face uitate ambuteiajele şi nervii creaţi de aglomeraţia din jurul şcolilor de la orele dimineţii şi de la ȋncheierea programului şcolar prin introducerea “autobuzului școlar” – un serviciu public, gratuit, de transport al elevilor. Acesta va asigura conexiunea cartierelor periferice şi a localităților din ZMO (Zona Metropolitană Oradea) cu unitățile de învățământ din oraș ȋntr-un mod organizat şi ȋn siguranţă.

5. Proiectăm un oraș al oamenilor, nu al mașinilor

Vom elabora o strategie de transport axată pe om, nu pe mașină. Vom conecta cartierele cu centrul orașului prin piste de biciclete, vom construi trotuare și stații de transport public sigure și vom accesibiliza spațiul public urban pentru persoanele cu dizabilități. Proiectele de străzi, piețe și parcuri vor avea ca repere scara umană ( și asigurarea confortului orădeanului.

6. Creștem numărul de arbori cu 20% în următorii 4 ani

Vom angaja un corp de experți care să refacă cadastrul spațiilor verzi și care să fie prezenți în teren la orice intervenție asupra acestora. Propunem înlocuirea arborilor tăiaţi, crearea unor minipăduri urbane în cartiere şi a perdelelor verzi de-a lungul principalelor artere ale oraşului. Aceste măsuri vor duce la scăderea poluării şi la creşterea calităţii vieţii.

Se vor planta arbori de mari dimensiuni din specii indigene cu coroană bogată şi nu arbori ornamentali de mici dimensiuni care nu oferă beneficii precum umbră sau curățarea aerului. Vom opri tăierea arborilor și betonarea marilor parcuri existente și vom identifica toate spațiile părăsite din oraș unde se pot amenaja mici oaze de verdeață.

O atenție deosebită va fi acordată întreținerii spațiilor verzi de către specialiști în domeniu și asigurării curățeniei acestora dar și asigurării unor toaletări conforme a arborilor. Vom analiza oportunitatea de a crea un inel verde in jurul orașului pentru creșterea calității mediului orădean.

7. Creștem gradul de reciclare a deșeurilor de la sub 10% (anul 2019) la 50% în anul 2024

Propunem colectarea selectivă în 8 fracții în Municipiul Oradea, concomitent cu o campanie de informare a cetățenilor și cu angrenarea tuturor organizațiilor implicate în colectarea și gestionarea deșeurilor, cu scopul reducerii cantității de deșeuri care ajung să fie îngropate sau incinerate în condiții improprii. Astfel vor fi reduse și amenzile pe care municipalitatea trebuie să le achite ca urmare a nerespectării țintelor de reciclare convenite cu Comisia Europeană (50% până în 2020, 70% până în 2025).

8. Înființăm Centrul Cultural Orădean și inițiem bugetarea participativă pentru proiecte creative locale

Viziunea culturală a orașului trebuie ancorată în secolul XXI, pentru ca Oradea să devină un oraș cultural activ, nu doar un muzeu în aer liber. Vom înființa Centrul Cultural Orădean, un grup format din specialiști, care va creiona proiecte relevante pentru identitatea orașului. De asemenea vom lansa bugetarea participativă pentru domeniul creativ în vederea susținerii industriei creative orădene.

9. Înființăm în cadrul Primăriei un one-stop-shop pentru antreprenori și luăm măsuri pentru sprijinirea micilor întreprinzători

Ne propunem să înființăm un one-stop-shop la nivel municipal pentru sprijinirea și îndrumarea antreprenorilor, unde vor putea intra în contact rapid cu informații despre legislația aplicabilă și programele europene, naționale sau locale.

  • Propunem simplificarea procedurilor administrative pentru micile afaceri și sprijinirea lor prin măsuri precum:
    încurajarea comerțului pe principalele artere comerciale ale orașului prin politica fiscală, revizuirea zonificării urbanistice, închirierea spațiilor publice la prețuri accesibile ca instrument de revigorare a comerțului, accesibilizarea spațiilor publice pentru pietoni;
  • Organizarea de misiuni economice tematice pentru promovarea dezvoltării unor sectoare economice din municipiu, plecând de la resursele locale și ținând seama de țintele de dezvoltare

10. Pregătim Oradea pentru candidatura la  ”Capitala Tineretului din România”

Vom crește alocarea bugetară pentru sectorul de tineret și vom  înființa Consiliul Consultativ pentru Probleme de Tineret pe lângă Primăria Municipiului Oradea pentru a elabora împreună Strategia pentru Tineret. Vom iniția un parteneriat cu Universitatea, unitățile de învățământ, mediul neguvernamental, cel privat și tinerii pentru a pregăti orașul nostru pentru a candida la titlul de Capitală a Tineretului din România.